Game thái nguyen

Giấc mơ còn dang dở

Là đội tuyển có truyền thống lâu năm, từng tham dự VCSA 2013, Sau 4 năm liệu GAME THÁI NGUYÊN có thể quay lại thời kì hoàng kim của mình.

Xem ngay

navy seal 6

một người vì mọi người
mọi người vì một người

Top 1 rank động Việt Nam, tình cảm anh em đồng đội chính là sức mạnh lớn nhất của đội tuyển này.

Xem ngay

nguyễn vũ gaming

đam mê dẫn đến thành công

Theo đưởi đam mê chẳng phải dễ dàng, thành công với đam mê của mình lại càng nhiều chông gai.

Xem ngay